Kurs Pracownik Biurowy z elementami księgowości i obsługi programów biurowych

Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny organizacji pracy w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem nowoczesnych programów biurowych.

Zakres wiedzy: kurs składa się z kilkunastu części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. obowiązków pracownika biurowego oraz obsługi programów wspomagających pracę

Adresaci kursu: Osoby planujące podjęcie pracy w biurze, pracownicy biurowi. Osoby zainteresowane poznaniem specyfiki pracy biurowej.

Doskonała propozycja dla osób planujących podjęcie pracy biurowej lub już się nią zajmujących. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania biura, które pomogą im łatwiej odnaleźć się w tym środowisku i wywrzeć pozytywne wrażenie na przełożonych i współpracownikach. Omówmy wszystkie uniwersalne zagadnienia dotyczące organizacji pracy, korespondencji, komunikacji i wiele innych. Dzięki temu wiele rzeczy stanie się prostszych.

Moduł 1 – Organizacja pracy biurowej

 • wprowadzenie, testy początkowe,
 • rola Sekretarki/ Asystentki w  tworzeniu wizerunku firmy,
 • Sporządzanie, redagowanie, archiwizowanie korespondencji biurowej z wykorzystaniem komputera,
 • Podstawowe informacje dotyczące obiegu dokumentów i ochrony danych
 • Praca z folderami
 • Segregacja dokumentów
 • Tworzenie plików, zmiany rozszerzeń
 • Hasła i zabezpieczenie danych.
 • Wybrane dobre praktyki dotyczące poczty elektronicznej
 • przyjmowanie interesantów, organizacja zebrań, uroczystości, poczęstunku,
 • ochrona danych osobowych, podstawowe zagadnienia i informacje poufne,
 • „SAVOIR – VIVRE” w firmie – podstawy.

 

Moduł 2 – Organizacja czasu pracy sekretariatu

 • ustalanie celów, zarządzanie sobą w czasie,
 • sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych,
 • ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów,
 • rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu,
 • planowanie zadań i projektów w firmie z użyciem systemów:

– MS Projekt manager,

– Wykorzystanie programów OpenSource do planowania zadań (system Asana).

 

Moduł 3 – Asertywność i komunikacja w biurze

 • istota i zasady zachowań asertywnych (test sprawdzający asertywność),
 • asertywność w miejscu pracy – przejawy, postawy, wpływ, techniki,
 • postawa asertywna w zachowaniu i relacjach z innymi ludźmi:

– asertywne wyrażanie poglądów,

– umiejętność wyrażania opinii,

– asertywna odmowa,

– asertywne stawianie granic i ich obrona,

– przyjmowanie ocen i reakcja na krytykę,

 • jak nie ulegać presji i naciskom? – „komunikat ja”, „zdarta płyta” ,
 • Rozmowa telefoniczna, etykieta, techniki.

 

Moduł 4 – Obsługa pakietu office, narzędzi biurowych i systemów w firmie

 • Word – obsługa najważniejszych funkcji
 • Excel jako narzędzie zwiększające efektywność pracy w firmie,
 • Przygotowanie prezentacji na spotkania zarządu (Power Point, st. średniozaawansowany),
 • Korespondencja e-mail z wykorzystaniem programu Outlook,

– wykorzystanie kalendarza,

– podsystem zadaniowy,

– zarzadzanie kontaktami,

 • Korespondencja seryjna, prawidłowe adresowanie,
 • Drukowanie w różnych programach,
 • Skanowanie w różnych trybach, optymalizacja rozmiaru skanu.

Moduł 5 – Księgowość

 • Podstawy księgowości
 • Rozliczanie wydatków
 • Księgowanie
 • Sporządzanie dokumentacji
 • Zasady prognozowania opłacalności projektu
 • Rozliczanie projektów z budżetu Unii Europejskiej
 • Zasady tworzenia budżetu

Czas trwania kursu: 20h

 

Termin kursuGodzinyCena
13.12.201911 - 161400
20.12.201911 - 161400
03.01.202011 - 161400
10.01.202011 - 161400

Sprawdź terminy innych kursów tutaj

 

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt:

Telefon: 512 276 835

E-mail: centrum@szkolen.pl