Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania glazury ściennej i podłogowej. Kurs kafelkowania jest idealny do nauki podstawowych umiejętności układania płytek i zdobycia wglądu w branżę kafelkową w celu podjęcia praktyki w zakresie realizacji prac budowlanych w tym zakresie.

 

ORGANIZATORZY:

Akademia Kompetencji:

 • European Learning Academy: organizator szkolenia
 • Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki: współorganizator szkolenia (wystawca zaświadczenia o odbyciu szkolenia)

 

Warunki organizacyjne:

 • Miejsce realizacji: Al. Niepodległości 18/404, 70-412 Szczecin, 8.00 do 18.00, włączając przerwę na obiad. Np. piątek, sobota, niedziela (3 dni po 10 godzin)
 • 30 godzin kursu teoretycznego, forma zdalna lub stacjonarna.
 • 270 godzin praktycznego przygotowania do zawodu, w ramach stażu szkoleniowego (indywidualna forma kształcenia praktycznego)
 • Termin do uzgodnienia: np. 31.10.2020, w godzinach Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.
 • Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.
 • Cena: 1200 zł
 • Liczba godzin: 300 (w tym 270 godzin praktycznych)

 

 

Dla kogo to jest?

Ten kurs jest idealny jako wgląd w układanie płytek lub jako kurs odświeżający i porządkujący wiedzę. Odpowiedni dla początkujących, zapewniający praktyczną naukę zawodu w postaci stażu szkoleniowego w dedykowanej kursantowi firmie z jej miejscowości.

 

Program kursu:

1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa.

 • Rodzaje budowli i budynków.
 • Elementy składowe budynku i ich funkcje oraz obciążenia działające na budynek.
 • Ogólne metody wykonawstwa w budownictwie.
 • Budynek i jego instalacje oraz grunty budowlane

2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną.

 • Opisywanie i wymiarowanie.
 • Elementy składowe projektu.
 • Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.
 • Rysunki robocze.
 • Podstawowe zasady wykonywania rzutów i pionowych przekrojów budynku.
 • Podstawowe zasady przedmiarowania.
 • Zasady wykonywania pomiarów i szkiców inwentaryzacyjnych.
 • Materiały i przyrządy kreślarskie.
 • Rodzaje i znaczenie rysunków technicznych.

3. Wykonawstwo – podstawy teoretyczne

 • Ocena aplikacji (dobór kleju, domieszki, fugi, mieszanki)
 • Przygotowanie w tle
 • Mieszanie klejów
 • Narzędzia i ich używanie
 • Deska do krojenia płytek
 • Płytki wokół zlewu z ukośnym brzegiem
 • Wycinanie otworów
 • Płytki wokół okna, łącznie z ościeżami i wykończeniami
 • Wykład dotyczący fugowania
 • Zlewozmywak i okno fugowe

4. Podstawy teoretyczne, w zakresie przygotowania do pracy kafelkarza

 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 • Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych.
 • Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych.
 • Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betonowych .
 • Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.
 • Wykonywanie izolacji termicznych i akustycznych.
 • Wykonywanie podkładów pod posadzki.