Celem szkolenia jest zaznajomienie kierowców z najczęstszymi zagrożeniami, które towarzyszą transportowi towarów niebezpiecznych oraz z działaniami zapobiegawczymi i niezbędnymi czynnościami , które powinno się wykonać po zaistnieniu wypadku.

Czas szkolenia: 65 godzin

Program szkolenia zawiera:

WSTĘP

 • niebezpieczne towary – co to jest?
 • główne terminy ADR,
 • za co odpowiada uczestnik przewozu?
 • czego się wymaga od uczestników przewozu?

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • zakres obowiązków na terenie magazynu,
 • niezbędne oznakowanie na terenie magazynu,
 • kontrola materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu,

OPAKOWANIA ZGODNE Z NORMAMI

 • jakie rodzaje można stosować?,
 • jak pakować?,
 • symbole na opakowaniach z niebezpiecznymi substancjami i preparatami,
 • kiedy opakowania kombinowane są dozwolone?,
 • zakazy do których trzeba się stosować,
 • oznakowanie przesyłek,
 • czy towary niebezpieczne można przewozić z normalnymi produktami?

TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH PO DROGACH PUBLICZNYCH

 • jak przewozić?
 • opakowania,
 • zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
 • czemu służą regulacje transportowe,
 • obszar obowiązywania regulacji,
 • ADR – ulgi,
 • regulacje prawne przewozu materiałów niebezpiecznych

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRZEWOZOWEJ

 • dokument przewozowy – co to jest?,
 • jak się wypełnia dokumenty przewozowe?,
 • instrukcja pisemna dla kierowcy,
 • przewóz międzynarodowy – zestaw niezbędnych dokumentów

ULGI W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • kiedy się je stosuje?,
 • obliczanie rozmiaru załadunku,
 • kategorie transportowe,

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS TRANSPORTU

 • ogólne procedury ratownicze,
 • poprawne magazynowanie – wskazówki.

Szkolenie kończy się egzaminem.