Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami optymalnej logistyki dostaw w predsiębiorstwie.

Czas szkolenia: 30 godzin

Program szkolenia zawiera:

WYMAGANIA SIECI DYSTRYBUCJI

 • Sieć dystrybucji i jej potrzeby,
 • Kontrola nad towarami,
 • Strumienie towarowe w dystrybucji,
 • Dobór odpowiedniego środka transportu,

PRZEPŁYW TOWARÓW W SIECI DYSTRYBUCJI

 • Popyt na towary,
 • Organizacja tras transportowych i rozładunku,
 • Systemy informatyczne do zarządzania siecią dystrybucji,
 • Organizacja zapasów,
 • Odpowiednie magazynowanie,

KOSZTY DYSTRYBUCJI

 • Ocena kosztów,
 • Finanse przedsiębiorstwa a koszty dystrybucji

Szkolenie kończy się egzaminem ze wszystkich tematów objętych programem nauczania.