Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z popularnymi systemami zarządzania magazynami.

Czas szkolenia: 30 godzin

Program szkolenia zawiera:

ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI W FIRMIE

 • Sposoby magazynowania,
 • Organizacja prac magazynowych w firmie,
 • Rodzaje magazynów i ich obsługa,
 • Komunikacja pomiędzy działami,
 • Obowiązki,
 • Zakres odpowiedzialności na stanowiskach kierowniczych,

ZAPASY MAGAZYNOWE

 • Organizacja zapasów,
 • Sposoby przechowywania zapasów
 • Określenie stałych miejsc zapasowych,

USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA MAGAZYNÓW

 • Analiza dostępnych rozwiązań
 • Optymalizacja metod zarządzania magazynami,

Szkolenie kończy się egzaminem.