Organizacja transportu wewnątrz przedsiębiorstwa jest bardzo istotnym elementem do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Czas szkolenia: 50 godzin

Program szkolenia zawiera:

ORGANIZACJA TRANSPORTOWA W FIRMIE

 • Struktura organizacyjna,
 • Obowiązki odpowiednich jednostek wewnętrznych,
 • Odpowiednia komunikacja,
 • Operacje magazynowe,
 • Analiza działalności transportowej,
 • Produkcja – planowanie i realizacja,

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • przyjmowanie zleceń,
 • wybór środka transportu,
 • Przewóz towarów,
 • Dostawy,
 • Rozładunek towarów,

NOWE SYSTEMY LOGISTYKI WEWNĘTRZNEJ

 • System wskaźnikowy transportu wewnętrznego
 • System LEAN,
 • Systemy JiT oraz VMI

Szkolenie kończy się egzaminem.