Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi metodami gospodarki paletowej.

Czas szkolenia: 50 godzin

Program szkolenia zawiera:

GOSPODARKA PALETOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  • Zakup nowych palet,
  • sposoby oceny palet,
  • naprawy palet,
  • legalizacja
  • Obrót paletami,
  • Dokumentacja obrotu paletami,

SYSTEMY PALETOWE

  • Rodzaje dostępnych systemów,,
  • Porównanie systemów ze wskazaniem ich silnych i słabych stron,

PORADY PRAKTYCZNE

  • przykłady rozwiązań w różnych przedsiębiorstwach związanych z obrotem paletowym
  • informacje o organizacjach, które w Polsce odpowiedzialne są za palety

Szkolenie kończy się egzaminem.