1. Logistyka w ujęciu mikro i makro:
 • Zasady organizacji działu logistyki.
 • Zarządzanie i konflikty logistyczne w bezpośrednim łańcuchach dostaw.
 • Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Ogólna charakterystyka klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Koszty standardowej obsługi klienta i ocena opłacalności klientów (próg obsługi klienta – przychody i koszty po osiągnięciu progu)
 • Elementy i etapy obsługi klienta.
 • Problemy decyzyjne
 • Standardy i poziom obsługi klienta.
 1. Zaopatrzenie i koszty:
 • Fazy procesu zaopatrzenia. Funkcje zaopatrzenia.
 • Kwalifikacja i metody oceny dostawców.
 • Faza składania zamówień – dokumentacja
 • Spekulacja zapasów i ekonomiczna wielkość zamówienia.
 • Obszary newralgiczne i kryzysowe w ramach zaopatrzenia.
 • Stosowanie opakowań, jednostki logistyczne i ich oznakowanie.
 • Identyfikacja i obniżka kosztów w obszarze zaopatrzenia.
 • Wskaźniki efektywności sfery zaopatrzenia.
 1. Transport i spedycja:
 • Charakterystyka transportu oraz technologii transportowych.
 • Transport własny a obcy. Kryteria doboru środka transportu.
 • Zapasy a sfera transportu.
 • Kryteria wyboru i oceny przewoźnika.
 • planowanie transportu, giełdy transportowe / ładunków, TMS
 • Efekt Forrestera
 • Zasady przewozu ładunku i towarów niebezpiecznych
 • Harmonogramowanie zadań w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym
 • Konsolidacja w transporcie
 • Wskaźniki efektywności sfery transportu.
 • Ekonometria systemu dostaw.
 • analiza działalności transportowej,
 • system wskaźnikowy transportu wewnętrznego,
 • element metody VMI,
 • Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, zasady dochodzenia reklamacji, różnice pułapki, odpowiedzialność spedytora.
 1. Elementy gospodarki magazynowej
 • dokumenty magazynowe
 • dokumenty, procesy transportowe
 • Metoda ABC/XYZ w gospodarce magazynowej
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Inwentaryzacja a operacje magazynowe,
 • Metoda LEAN management I Just in Time
 • Metody i zasady inwentaryzacji: uzgadnianie salda, spis z natury, metody weryfikacji.
 • Mierniki i wskaźniki efektywności gospodarki magazynowej

 

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych, w tym przerwy.

Harmonogram – szkolenie weekendowe

 • 25.01.2020 – godzina 11.00 – 18.00 (sobota)
 • 26.01.2020 – godzina 9.00 – 17.00 (niedziela)
 • 01.02.2020 – godzina 11.00 – 18.00 (sobota)
 • 02.02.2020 – godzina 9.00 – 17.00 (niedziela)