Nieszczęśliwe wypadki to nie odłączna cześć naszego życia, mogą one przydarzyć się wszędzie i o każdej porze. Osoby będące świadkami takie rozwoju wydarzeń mają obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Czas to kluczowy czynnik podczas takiego zdarzenia, dlatego też osoby pomagające powinny posiadać podstawową wiedze dotyczącą pierwszej pomocy. Nasz kurs ma na celu przygotowanie uczestników do udzielenia pomocy ofiarą nieszczęśliwego wypadku.

Kto powinien wziąć udział?

Taki kurs powinna odbyć każda osoba, dlatego też zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawowe zasady podczas udzielania pierwszej pomocy w skrajnych sytuacjach.

Korzyści dla uczestników:

Obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pomocy w nagłych przypadkach. Nasi kursanci po zakończeniu szkolenia będą potrafili pomóc osobie poszkodowanej, przyczyniając się przy tym do uratowania życia. Poczucie, że potrafi się pomóc i zna się kolejność działania podczas pierwszej pomocy, bardzo dobrze wpływa na osobę pomagającą. Co więcej, ten kurs także przedstawi podstawowe zasady zachowania w niebezpiecznych sytuacjach, oraz jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce powypadkowe. Po zakończenie kursu wszyscy zostaną oznaczeni jako osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy.

Program ramowy:

– pierwsza pomoc w świetle prawa,

– bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy,

– etapy udzielania pomocy,

– jakich technik używać u osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt,

– postępowanie z osobami nieprzytomnymi,

– kontrola podstawowych funkcji życiowych,

– sposoby na zatrzymanie krążenia – różne sposoby uścisku,

– opis niebezpiecznych sytuacji przez ratowników

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma charakter praktyczno-teoretyczny i będzie prowadzone przy grupach dziesięcioosobowych. Wszyscy uczestnicy będą posiadali własne manekiny, na których wykonywane zostaną omawiane ćwiczenia. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych ratowników, którzy na zakończenie kursu opowiedzą o swoich wrażeniach z wykonywanego zawodu. Po ukończeniu szkolenia kursanci zostaną odznaczeni odznaką, która potwierdzi odbycie przez nich kursu z pierwszej pomocy.