Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny efektywnego zarządzania

Zakres wiedzy: kurs składa się z kilkunastu części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. kreowania marki produktu, administracji czy podstaw prawnych.

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru efektywnego zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program kursu:

 1. Menedżer- istota, rola, funkcje
 2. Wpływ wywierany na podwładnych
 3. Motywacja, jako element zarządzania
 4. Style kierowania
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 6. Etyka w efektywnym zarządzaniu
 7. Marketing- planowanie, wdrażanie, zarządzanie
 8. Zarządzanie marką
 9. Źródła finansowania przedsiębiorstwa
 10. Rozwój biznesu, a wsparcie UE
 11. Finanse- planowanie, zarządzanie
 12. Controlling
 13. Negocjacje biznesowe- techniki, style
 14. Prawo w Polsce
 15. Rozmowy i dyskusje

 

Czas szkolenia: 8h

Forma: weekendowe (2x4h: 17:00-21:00 LUB 1x8h: 9:00-17:00)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt: 535 650 610  (telefon)

biuro@kirg.pl (e- mail)