Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności związanych z pewnością siebie, a zwłaszcza z jej budowaniem

Zakres wiedzy: kurs składa się z jedenastu części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. negatywnego obrazu siebie, ukrytych intencjach czy strefie komfortu.

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru psychologii i pewności siebie, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program kursu:

Energia

 1. Rola pozytywnej energii w życiu
 2. Komfort energetyczny

Diament

 1. Alegoria diamentu
 2. Początek
 3. Silne strony

Dwoistość osobowości

 1. Wewnętrzne części
 2. Intencje ukryte
 3. Zaspokajanie potrzeb

Obraz siebie

 1. Projekcja
 2. Negatywny obraz siebie
 3. Wyidealizowany obraz siebie

Przekonania

 1. Przekonania- definicje, istota
 2. Etapy zmiany przekonań
 3. Zmiana przekonań

Poczucie własnej wartości

 1. Rozwijanie kompetencji
 2. Budowanie poczucia własnej wartości
 3. Radzenie sobie z samokrytyką

Samoakceptacja

 1. Posiadanie własnych zasadach
 2. Sztuka akceptacji samego siebie
 3. Budowanie własnych zasad i moralności

Relacje międzyludzkie, a pewność siebie

 1. Pracować z przekonaniem
 2. Eliminacja zbędnej nieśmiałości

Samozaufanie

 1. Jak zaufać sobie samemu
 2. Dbałość o siebie
 3. Zaprzyjaźnić się z sobą samym

Czy ocena innych jest tak straszna

 1. Co pomyślą sobie inni
 2. Radzenie sobie z krytyką otoczenia
 3. Czy warto porównywać się z innymi

Istota strefy komfortu

 1. Strefa komfortu- istota, definicja, znaczenie
 2. Wychodzenie ze strefy komfortu
 3. Podsumowanie

 

Czas szkolenia: 8h

Forma: weekendowe (2x4h: 17:00-21:00 LUB 1x8h: 9:00-17:00)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt: 535 650 610  (telefon)

biuro@kirg.pl (e- mail)