System oceniania pracowników i psychologia doboru zespołu

System oceniania pracowników i psychologia doboru zespołu

Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny zarządzania personelem, a szczególnie ich oceny

Zakres wiedzy: kurs składa się z 10 części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. ustalania merytorycznych systemów oceny, a także budowania arkusza ocen czy analizy wyników oceny

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru zarządzania pracownikami i ich ocenianiem, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program kursu:

Wprowadzenie

 1. Sztuka zarządzania personelem i jej istota
 2. Najważniejsze pojęcia i zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Psychologia doboru

 1. Różnica charakterów pracowników, a korzystny wpływ na pracę
 2. Tempo pracy i możliwości każdego człowieka
 3. Relacje między pracownikami

Strategia wdrażania systemu ocen

 1. Istota i znaczenie istnienia systemu ocen pracowniczych
 2. Analiza szans i zagrożeń efektywnego stosowania systemu ocen
 3. Błędy wdrażania oceniania w firmie

Planowanie systemu oceniania w przedsiębiorstwie

 1. Plan i jego elementy: koncepcja, przygotowanie, stworzenie procedur, harmonogram, odpowiedzialne osoby
 2. Zaangażowanie kierownictwa w system oceniania- dlaczego warto
 3. Praktyczne wskazówki wdrażania systemu oceniania pracowników

Merytoryczne założenia dotyczące pracowniczych ocen

 1. Cele i założenia oceny
 2. Powiązanie systemu oceniania z elementami działań działu Human Resources
 3. Rodzaje oceny

Budowa kryteriów oceny

 1. Kryteria tradycyjne i kompetencyjne
 2. Metody budowania kryteriów oceny
 3. Podstawowe i najczęstsze błędy ocen pracowników

Budowa arkusza oceny

 1. Cele i części arkusza oceny
 2. Techniczne elementy arkusza oceny pracowników

Zatwierdzenie poprawności arkusza oceny

 1. Akceptacja ze strony zarządu
 2. Akceptacja przez związki zawodowe

Szkolenia osób oceniających

 1. Jak rozmawiać z osobami ocenianymi
 2. Struktura i przebieg spotkania
 3. Umiejętności miękkie, które są niezbędne do przeprowadzania ocen
 4. Działania i zadania po spotkaniu z pracownikiem
 5. Techniki słuchania, udzielanie odpowiedzi, facylitacja

Badanie wyników

 1. Analiza jakościowa, a także ilościowa oceny
 2. Analiza wyników oceny oraz jej przebiegu i procesów

Podsumowanie

Czas szkolenia: 7h

 

Termin kursuGodzinyCena
09.12.20199 - 16520zł
20.01.20209 - 16520zł
17.02.20209 - 16520zł
16.03.20209 - 16520zł
13.04.20209 - 16520zł
11.05.20209 - 16520zł
08.06.20209 - 16520zł
06.07.20209 - 16520zł

Sprawdź terminy innych kursów tutaj

 

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt:

Telefon: 512 276 835

E-mail: centrum@szkolen.pl