Zapobieganie na co dzień trudnym sytuacjom życiowym wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy, którą powinien posiadać każdy pracownik społeczny. Kontakt z poszkodowanymi nie zawsze jest łatwy, ponieważ osoby niepełnosprawne, czy też ofiary przemocy domowej nie zawsze zdolne są do współpracy. Na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo jak zapewnić im godną przyszłość, oraz jakimi sposobami nakierować podopiecznych do usamodzielnienia i do zintegrowania się z otoczeniem.

Dla kogo jest nasze szkolenie?

Nasze szkolenie stworzone jest dla pracowników socjalnych, oraz dla pracowników zajmujących się problemami społecznymi. Osoby zainteresowane samym zjawiskiem przemocy społecznej także są mile widziane.

Korzyść dla uczestników:

Szkoleniowcy nauczą się gruntownej wiedzy potrzebnej do posiadania kwalifikacji jako pracownik socjalny, czy też pracownik zajmujący się przemocą społeczną. Dodatkowo, kursanci nauczą się różnych metod radzenia sobie z wyjątkowymi przypadkami, takimi jak: schizofrenia, depresja, stres zawodowy, przemoc w rodzinie i patologia. Po zakończeniu szkolenia nasi uczestnicy będą umieli usamodzielniać osoby niepełnosprawne, oraz budować stabilną przyszłość dla podopiecznych. Dowodem na odbycie kursu będzie otrzymany dyplom na ostatnim spotkaniu podczas szkolenia.

Program ramowy:

– pracownicy socjalni i społeczni – czym zajmuje się ten zawód i jak pozyskać wymagane kwalifikacje,

– najczęstsze problemy społeczne – przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, stres i bezrobotcie,

– przemoc w rodzinie – jak poradzić  sobie w sytuacjach konfliktowych,

– niepełnosprawni – jak opiekować się osobami wymagającymi wyjątkowej opieki, oraz jak je usamodzielniać

– stres w pracy – co zrobić, aby go zredukować,

– zaburzenia psychiczne – depresja i schizofrenia,

– rozmowa z osobami posiadającymi problemy społeczne,

– możliwość zadania pytań wykładowcą i ofiarom problemów socjalnych,

– test kończący i otrzymanie dyplomu.

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie odbywa się za pomocą prezentacji multimedialnych, oraz filmików. Podczas kursu każdy termin będzie poparty wizualizacją ukazującą ofiarę cierpiącą na omawiany temat          ( np.: na schizofrenie ). Podczas ostatnich godzin kursu wypowiedzą się osoby, które na co dzień borykają się z różnymi problemami społecznymi. Na zakończenie każdy z kursantów będzie musiał zaliczyć test z przerobionego materiału, po czym otrzyma dyplom zatwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.