Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny psychologii i komunikacji par, a szczególnie sztuki rozmowy z partnerem

Zakres wiedzy: kurs składa się z sześciu części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. kryzysu małżeńskiego, psychoterapii czy roli terapeuty w prowadzeniu konsultacji z małżeństwami.

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru psychologii i komunikacji w parach, mówienia, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program kursu:

Moduł 1.

 1. Kryzys małżeński- definicja, koncepcje
 2. Podstawowe rodzaje kryzysu: koluzyjny. Normatywny
 3. Terapeuta, a psychoterapia par- rola
 4. Pierwsze spotkanie z parą- diagnoza i zdefiniowanie kryzysu, konsultacja
 5. Techniki psychoterapii par- teoria i ćwiczenie
 6. Praca terapeutyczna uczestników- wizja

Moduł 2.

 1. Poważny kryzys zagrażający małżeństwu- praca z parą
 2. Problemy indywidualne kontra problemy w relacji
 3. Terapia między parą z różną perspektywą dla związku (ratowanie vs. zakończenie relacji)
 4. Negocjacje w trakcie rozwodu
 5. Konsultacje i ćwiczenia w związku z poważnym kryzysem
 6. Praca terapeutyczna uczestników- wizja

Moduł 3.

 1. Para z niewyodrębnionym systemem rodzinnym- praca i ćwiczenia
 2. Genogram w terapii par
 3. Praca z małżeństwami w różnych etapach związku i życia- teoria, różnice, ćwiczenia
 4. Praca terapeutyczna uczestników- wizja

Moduł 4.

 1. Para jednopłciowa i zaburzenia seksualne
 2. Terapia par doświadczonych rozpadem poprzednich związków
 3. Praca terapeutyczna uczestników- wizja

Moduł 5.

 1. Terapia pary- kazuistyka, podejście narracyjne, teoria przywiązania
 2. Terapia pary w sytuacji zdrady- etapy, kazuistyka
 3. Praca terapeutyczna uczestników- wizja

Moduł 6.

 1. Terapia pary w sytuacji żałoby, traumy- praca i ćwiczenia
 2. Terapia pary w sytuacji choroby przewlekłej, uzależnień- praca i ćwiczenia
 3. Przemoc w małżeństwie- pomoc psychologiczna, terapia
 4. Praca terapeutyczna uczestników- wizja

 

Czas szkolenia: 8h

Forma: weekendowe (2x4h: 17:00-21:00 LUB 1x8h: 9:00-17:00)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt: 535 650 610  (telefon)

biuro@kirg.pl (e- mail)