Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny szeroko pojętych wystąpień publicznych, a szczególnie sztuki mówienia i wyrażania siebie

Zakres wiedzy: kurs składa się z kilku części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. komunikacji werbalnej, stylów słuchania czy informacji zwrotnych

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru wystąpień publicznych, mówienia, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program kursu:

  1. Komunikacji interpersonalna- istota, definicja, kanały
  2. Skuteczność komunikacji werbalnej
  3. Efektywność komunikacji niewerbalnej
  4. Informacje, a bariery komunikacyjne
  5. Słuchanie, mówienie- najpopularniejsze strategie i style
  6. Jak udzielać informacji zwrotnych
  7. Meta- programy

Czas szkolenia: 8h

Forma: weekendowe (2x4h: 17:00-21:00 LUB 1x8h: 9:00-17:00)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt: 535 650 610  (telefon)

biuro@kirg.pl (e- mail)