Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, produktami i marketingiem, a dokładnie strategiami rozwoju i kierowania marką

Zakres wiedzy: kurs składa się z ośmiu części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. strategii zmian marki, procesów repozycjonowania czy komunikacji wprowadzania zmian.

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru zarządzania marką, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program kursu:

Marka- wprowadzenie

 1. Definicje i istota marki
 2. Cykl życia marki
 3. Zależności między marką, a produktem
 4. Strategie zarządzania markami
 5. Kluczowe działania związane z marką
 6. Marka- siła i wartość, znaczenie

Zmiana marki- strategie

 1. Rebranding, repozycjonowanie- pojęcia, zalety i wady
 2. Zmiana marki- cel, istota, znaczenie
 3. Koszty zmian marki
 4. Szerokość i głębokość zmieniania marki

Repozycjonowanie, jako proces

 1. Konsekwencje repozycjonowania marki
 2. Badanie marki- istota, metody, ocena
 3. Zmiany marki- sposoby, kierunek, plan działania

Kluczowe aspekty zmiany marki

 1. Marketing i składowe marketingu mix
 2. Target, czyli grupa docelowa
 3. Relacje między elementami marketingu, a marką
 4. Strategie marketingowe

Metody zmiany marki

 1. Sposoby rebrandingu- samodzielne, współpracujące
 2. Zalety i wady sposobów
 3. Zasady samodzielnego działania
 4. Zasady działania we współpracy
 5. Wybór agencji- zasady

Wprowadzanie zmian w marce

 1. Zasady wprowadzania zmian do marki
 2. Rola, znaczenie i odpowiedzialność poszczególnych komórek firmy
 3. Wprowadzanie zmian w czasie- harmonogram

Źródła skuteczności rebrandingu

 1. Narzędzia zmian marki
 2. Prawidłowa kolejność działań i wykorzystania narzędzi
 3. Metody komunikacji rebrandingu

Praktyczne przykłady zmiany marki

 1. Case study
 2. Analiza podanych przykładów i ich ocenia
 3. Tworzenie alternatywach wariantów działania

 

Czas szkolenia: 8h

Forma: weekendowe (2x4h: 17:00-21:00 LUB 1x8h: 9:00-17:00)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt: 535 650 610  (telefon)

biuro@kirg.pl (e- mail)