Cel: szkolenie daje szansę na uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny przywództwa, a zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi

Zakres wiedzy: kurs składa się z kilkunastu dwóch ogólnych części tematycznych i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej m.in. zarządzania zespołem pracowników czy coachingu.

Adresaci kursu: wszystkie osoby chętne na zdobycie lub uaktualnienie wiedzy z obszaru efektywnego przywództwa i ZZL, a także wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program kursu:

Zarządzanie zespołem pracowników

  1. Motywacja- istota, znaczenie, zasady i praktyczne techniki
  2. Motywowanie 3.0
  3. Zarządzanie pracownikiem trudnym
  4. Efektywność pracy- delegowanie zadań, rozliczanie, ocena skuteczności
  5. Zespół, a styl zarządzania
  6. Menedżer, a zarządzanie zespołem- rola i funkcje

Motywowanie, przywództwo w firmie

  1. Przywództwo vs. motywowanie
  2. Motywowanie pracowników zniechęconych
  3. Zarządzanie wartościami
  4. Coaching jako styl zarządzania

 

Czas szkolenia: 8h

Forma: weekendowe (2x4h: 17:00-21:00 LUB 1x8h: 9:00-17:00)

Miejsce: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki,

Aleja Niepodległości 20/405

70- 412 Szczecin

Kontakt: 535 650 610  (telefon)

biuro@kirg.pl (e- mail)